Monday, June 13, 2011

penyanyi dan datuk

siapa dapat meneka jumlah penyanyi yang ada di Malaysia? kalau ada yang dapat meneka, orang tersebut memang gila. ini kerana jabatan perangkaan negara sendiri tidak pernah menyenaraikan jumlah penyanyi dalam laporan banci penduduk, malahan pegawai banci itu sendiri tidak akan bertanya "err..abang pernah menyanyi?".